Gebruiksaanwijzing


De recentste versie van Adobe Reader downloaden


Nederlandse gebruiksaanwijzing Watt controller

Watt controller
VOOR GEBRUIK OP CAMPING OF JACHTHAVEN
Met een Watt controller kunt u bij 3, 4 en 6 ampère klein huishoudelijke elektrische apparaten tot 2000 watt gebruiken, zonder dat de spanning op uw campingplaats of ligplaats onderbroken wordt! Het kan zijn dat het controle-lampje van het elektrisch apparaat gaat knipperen als dat aangesloten is op de Watt controller. Dit heeft geen schadelijke gevolgen voor het elektrische apparaat.
Gebruiksaanwijzing: (zie ook http://www.camparo.nl/data/mediablocks/Gebruiksaanwijzing.pdf)
- informeer eerst hoeveel ampère u op uw stand- of ligplaats heeft
- Steek de Watt controller in een geaard stopcontact in de (sta-) caravan of boot.
- druk op de drukknop RESET van de Watt controller tot de juiste stand van de ampère die u op de camping of
jachthaven heeft, aangegeven wordt: brandt lampje:
3 = 3 ampère
4 = 4 ampère
6 = 6 ampère
Als u van stopcontact verandert, blijft de ingestelde waarde behouden.
- controleer in de tabel “Elektrische apparaten/Ampère”of het apparaat aangesloten kan worden
- als u een elektrisch apparaat op de Watt controller heeft aangesloten, dan blijft er genoeg stroom over voor één koelkast, voor verlichting en voor een tv-toestel. De overige elektrische apparatuur dient u uit te zetten (dus ook uw boiler!). Heeft u een accu dan moet u er rekening mee houden dat ook de acculader stroom verbruikt: u kunt dan het beste de schakelaar een stand lager zetten (dit is alleen nodig bij 4 ampère).

Voorbeeld 1: water koken bij 3 ampère
U wilt water koken met uw elektrische waterkoker van 1000 watt en u heeft 3 ampère ter beschikking.
- in de tabel “Elektrische apparaten/Ampère” ziet u dat de elektrische waterkoker bij 3 ampère te gebruiken is.
- controleer op de Watt controller of het lampje 3 ampère brandt en of de boiler uit staat.
- steek de stekker van uw waterkoker in het stopcontact van de Watt controller.
- zet vervolgens de schakelaar van de waterkoker aan.
De Watt controller regelt de stroom zover terug, dat de spanning niet onderbroken wordt.

Voorbeeld 2: friet bakken bij 4 ampère
U wilt friet bakken in een frietpan van 1500 watt. U heeft 4 ampère ter beschikking.
- in de tabel ziet u dat de frietpan bij 4 ampère te gebruiken is
- controleer op de Watt controller of het lampje 4 ampère brand en of de boiler uit staat.
- steek de stekker van uw frietpan in het stopcontact van de Watt controller
- zet vervolgens de schakelaar van de frietpan aan.
Zorg er voor dat u niet te veel ondooide friet in een keer bakt, anders zal het frietvet te vlug afkoelen. Houdt u er rekening mee, dat friet bakken met de Watt controller langer duurt dan thuis.

Voorbeeld 3: de boiler van 300 watt blijft aan
U wilt uw boiler aanlaten en gelijktijdig een apparaat aansluiten op de Watt controller: heeft u 10 ampère op de
campingplaats dan zet u de stand op 6 ampère; heeft u 6 ampère dan zet u de stand op 4 ampère. Beschikt u over
slechts 4 ampère, dan kunt u de boiler EN de Watt controller NOOIT gelijktijdig aanzetten.
Bij 10 ampère kunt u gelijktijdig de boiler, een ventilatiekachel van 1000 watt en een apparaat dat aangesloten is
op de Watt controller op stand 4 ampère, gebruiken.
Koffiemachine met pads. Belangrijk: u kunt een Senseo met hefboomsluiting (1450 watt) gebruiken, maar u
dient hem handmatig uit te zetten als u voldoende koffie heeft. Let dus op dat het water door blijft lopen. Bovendien
maakt hij iets meer geluid dan normaal. Heeft u echter een apparaat met een knijpbevestiging (1450/1700
watt), dan zal dit type niet werken op de Watt controller. Zie ook www.camparo.nl “ Meest gestelde vragen”.

De Watt controller is tijdens het gebruik beveiligd tegen te hoge temperatuur en stroom.
Gebruikt u bijv. een barbecue van 1600 watt, dan kan de Watt controller warm worden. Loopt de temperatuur te
hoog op, dan wordt de barbecue automatisch uitgeschakeld en gaan de drie lampjes met een tussenpose van 2,5 seconde EENmaal knipperen; na afkoeling van de Watt controller zal het lampje van de ingestelde stand weer continu branden (let op: plaats de controller niet in de zon). Wilt u de Watt controller gedurende een lange periode achtereen gebruiken, zet dan de stand lager: met de drukknop RESET zet u de stand bijvoorbeeld van 6 naar 4 ampère. Als u teveel stroom gebruikt, zal de Watt controller uitgeschakeld worden  (zie storing).

Storing: als de drie lampjes TWEEmaal gaan knipperen met een tussenpose van 2,5 seconde, dan moet u eerst het elektrische apparaat uitschakelen dat de oorzaak is van de storing. Druk daarna op de RESETknop van de Watt controller; nu is hij weer gereed voor gebruik en zal het lampje van de ingestelde stand weer continu branden.

Elektrische apparaten Ampère
Stand ampère op de WATT CONTROLLER:
3
4
6
Barbecue tot 1600 watt
nee
x
x
Föhn tot 2000 watt (let op: deze kan pulserend werken)
x
x
x
Frietpan tot 1500 watt (max. 1,2 liter vet): DELONGHI F350 1200 watt
nee
x
x
Grillplaat / Gourmetstel tot 1500 watt: PRINCESS 2200 Table Chef Classic Grill 1500 watt
nee
x
x
Kachel 1000/2000 watt: bij 3 en 4 en 6 ampère: uitsluitend op stand 1 = 1000 watt !
x
x
x
Koffiemachine met pads tot 1450 watt (Senseo) : handmatig uitzetten
x
x
x
Koffiemachine met pads 1600 watt TEFAL Supremia : handmatig uitzetten
nee
nee
x
Koffiezetapparaat tot 1500 watt
x
x
x
Oven tot 1500 watt
x
x
x
Strijkijzer tot 1200 watt
x
x
x
Waterkoker tot 2000 watt
x
x
x
X = te gebruiken

Bij het gebruik van een Watt controller houdt u rekening met het volgende:
- let op: de Watt controller dient altijd op een geaard stopcontact aangesloten te worden.
- LET OP GEEN MAGNETRON, COMPUTER, ELEKTROMOTOR, LAMPEN OF TV AANSLUITEN
- als u meer stopcontacten op de Watt controller aansluit mag er maar één apparaat aanstaan. U mag namelijk nooit meer dan één elektrisch apparaat gelijktijdig gebruiken. Gaat de elektriciteit op de camping er toch uit, dan is de installatie op de camping verouderd en dient u de Watt controller een stand lager te zetten (van stand 6 naar 4 of van stand 4 naar 3).
- het kan zijn dat de verlichting iets knippert.
- plaats de controller niet in de zon en laat hem niet nat worden; dus alleen binnen gebruiken.
- let op: de Watt controller regelt de stroom van één elektrisch apparaat per plaats.
- wij adviseren u de Watt controller niet ongebruikt in het stopcontact te laten zitten (o.a. vanwege onweer).
- de stroombeveiliging is zo afgesteld dan de hieronder vermelde apparaten uitgeschakeld worden: een airco,
centrifuge, halogeenverwarming, keramische verwarmingsapparaten, hogedrukspuit, stof-zuiger, vaatwasmachine, wasmachine, wasdroger en andere apparaten waarin elektromotoren zitten.
- u mag geen elektrische apparaten aansluiten met elektronische regeling.
- voorkom oneigenlijk gebruik van de Watt controller.
- wij adviseren u een aansluitkabel op uw stand- of ligplaats te gebruiken van minimaal 3 x 1½ mm².
- alleen aan te sluiten op een inverter met een zuivere sinus (geen blok- / gemodificeerde sinus)
- zie ook www.camparo.nl “Meest gestelde vragen”.

Technische gegevens:
De voedingsspanning is 230 Volt/50Hz; maximale aansluitwaarde 2000 watt. Uitgangs vermogen: in stand 3 tot ca. 500 watt, in stand 4 tot ca. 700 watt en in stand 6 tot ca. 920 watt. Beschermingklasse tegen vocht: IPx0 en aarding: IPx1. Getest volgens de CE-normen EN55014-1, EN60730-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC60844-1, IEC60844-2-5 en NEN1020.
Onderhoud: schoonmaken met een licht vochtige doek en goed laten drogen voor gebruik.

Garantie:
De garantietermijn is twee jaar (bewaar uw kassabon). Het recht op garantie vervalt als gebreken ontstaan door onoordeelkundig/ oneigenlijk gebruik, blikseminslag, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en ingreep door derden. Voor de schade die daaruit voortvloeit kan de fabrikant of Camparo niet aansprakelijk gesteld worden.
LET OP GEEN MAGNETRON, ELEKTROMOTOR en inverter met gemodificeerde sinus AANSLUITEN

Retourzendingen: (aanmelden per mail) defecte controller dient franco en voorzien van een defectrapportage te worden aangeboden aan: Camparo Service Henkenshage 5 5653 PX EINDHOVEN Nederland
Informatie: www.camparo.nl / info@camparo.nl 12 juli 2015