De garantietermijn is twee jaar (bewaar uw kassabon). Het recht op garantie vervalt als gebreken ontstaan door onoordeelkundig/oneigenlijk gebruik, blikseminslag, het niet in acht nemen van de gebruiks-aanwijzing en ingreep door derden. Voor de schade die daaruit voortvloeit kan de fabrikant of Camparo niet aansprakelijk gesteld worden
LET OP GEEN MAGNETRON, ELEKTROMOTOR en inverter met gemodificeerde sinus AANSLUITEN
 
Retourzendingen: (aanmelden per mail) defecte controller dient franco en voorzien van een defectrapportage te worden aangeboden aan:
Camparo Service Henkenshage 5 5653 PX EINDHOVEN Nederland
© Camparo 2005 / 2024