Camparo hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en verbindt er zich daarom toe uw persoonlijke gegevens niet te verkopen of te verstrekken aan derden, of derden toestemming te verlenen uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
In het kader van de dienstverlening verkrijgt Camparo persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en e-mail adres). Deze gegevens worden verwerkt binnen Camparo.
 
De persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verzenden en factureren van het bestelde. De facturen worden gedurende de door de belasting gestelde termijn van 7 jaar op papier bewaard en daarna verwijderd. Na de garantieperiode van twee jaar, worden de digitale persoonlijke gegevens door ons verwijderd.
 
COOKIES
Worden niet toegepast
© Camparo 2005 / 2024