Bestelling via onze website
 • Voordat er tot bestelling overgegaan kan worden, dient u zich eerst als klant in te schrijven.
 • Nadat een order binnen is bij Camparo, wordt deze per e-mail bevestigd.
Betaling
 • Het bestelde dient betaald te worden, voordat Camparo tot verzending overgaat. (Indien u in termijnen wilt betalen, dient u hiervoor per e-mail contact op te nemen met Camparo. U dient dan echter rekening te houden met extra kosten en langere levertijd.)
 • Indien Camparo de betaling ontvangen heeft, wordt dit per e-mail bevestigd. Vanaf dat moment gaat de levertijd in.
 • De factuur wordt gelijktijdig met  het bestelde verzonden, per post of e-mail. Deze factuur geldt als garantiebewijs; bewaar deze dan ook zorgvuldig.
Levering
 • De levering geschiedt binnen 1 week met een maximum van 30 dagen na ontvangst van de betaling. Wordt deze termijn overschreden, dan krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van. Wilt u vervolgens de koop ongedaan maken, dan wordt de koopovereenkomst kosteloos ontbonden. Camparo stort het door u betaalde bedrag zo snel mogelijk volledig terug. De terugbetaling vindt in ieder geval binnen 30 dagen na het verbreken van de koopovereenkomst plaats.
 • Camparo neemt de verantwoordelijkheid voor de onbeschadigde aankomst van het product.
 • Is het product wel goed, maar heeft u spijt van uw aankoop, dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het bestelde. Opgaaf van redenen is niet nodig. Voorwaarden zijn wel:
 • dat u het product binnen 14 dagen na ontvangst retourneert.
 • dat u de originele factuur meestuurt.
 • dat het artikel niet beschadigd is en.
 • dat het artikel nog in de originele verpakking zit.
     Na ontvangst van het product wordt het door u betaalde bedrag zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30       dagen na ontvangst, teruggestort.
 
Garantie
 • Camparo garandeert dat een product kosteloos wordt hersteld c.q. vervangen, indien er bij normaal gebruik (volgens algemeen geldende opvatting) binnen 24 maanden na aankoop fouten aan het licht komen, die herleidbaar zijn naar waarneembare productiefouten.
 • De leverdatum geldt als aanvangsdatum van de garantieperiode.
De garantie vervalt indien:
 • reparaties zijn uitgevoerd door niet bevoegde personen, tenzij hierover duidelijk schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 • een defect het gevolg is van externe oorzaken (bijv. blikseminslag, verkeerd gebruik, etc.)
 • de gebruiksaanwijzing niet nauwkeurig wordt nageleefd.
 • het type- of serienummer op de print (indien oorspronkelijk aanwezig) is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
 • wijzigingen zijn aangebracht in de factuur.
Defect product
 • eerst een omschrijving van uw klacht melden + aankoopdatum doorgeven
     via ons e-mailadres info@camparo.nl
 • daarna ontvangt u van ons een bericht hoe verder te handelen.
 • het product dient met voldoende porto en voorzien van een omschrijving van de klacht te worden aangeboden aan Camparo Service (adres: zie factuur). Tevens dient een kopie meegestuurd te worden van de factuur van het defecte product. Indien het product geretourneerd wordt, terwijl om een van bovengenoemde redenen de garantie niet van toepassing is, zal het product niet vergoed worden en zullen onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
Aansprakelijkheid
 • Camparo aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor schade, die bij normaal gebruik van het product  is ontstaan door een gebrek in ontwerp of productie ervan; de bovengenoemde redenen voor vervallen van de garantie gelden hier eveneens als uitsluitingsgronden.
 • Camparo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur die is vervaardigd door derden.
 • Camparo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen en in strijd met het opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
 
Eindhoven, 20 augustus 2016
© Camparo 2005 / 2024